Lichaamsgerichte therapie
Ons lichaam is een bron van grote wijsheid!
Alleen weten we die wijsheid niet altijd goed te interpreteren en nemen we niet voldoende de tijd en de ruimte om ernaar te leren luisteren. Ons lichaam vertelt ons echt alles over onszelf, er liggen grote schatten van informatie verborgen in onze lichaamstaal, lichaamshouding, lichaamsklachten (kwaaltjes, ziektesymptomen, aandoeningen, pijnen, ziekten). 
Vaak zijn verdrongen emoties/gevoelens hier de diepere oorzaak van. Niet altijd zo makkelijk om die taal te gaan ontcijferen. Dat vergt, naargelang jouw unieke situatie, een bewustwordingsproces over je eigen leven, je verleden, een ontbolstering van de vele laagjes die opgestapeld werden doorheen jouw ziel... 
 
Je lichaam is een geheel van energetische informatie. Het is via energetische structuren (chakra's, meridianen, auralichamen, energiepunten, je organen, de natuur...) verbonden met je geest, je denken, je intuïtie, je voelen, je ziel. Alles is met alles verbonden!
Daarom is naast het waardevolle (maar beperkte) psychotherapeutische "praten" over jezelf en je gedrag, tegenwoordig ook meer en meer aandacht en bewustwording voor heling via lichaamswerk, met resultaat! 
Via de holistische behandelmethode van Shiatsu en het verwante Seiki, ga ik met mijn handen en gefocuste energie in contact met jouw lichaam. Hierbij werk ik met heel zachte maar doordringende aanrakingen om op zoek te gaan naar die plaatsen in jouw lichaam die aangeraakt en gezien willen worden en iets willen verteld krijgen. De behandeling wordt op kledij uitgeoefend.
 
Naast het bijzonder ontspannende effect, krijg je ook de gelegenheid om dieper in jezelf te gaan voelen hoe je lichaam zich eigenlijk voelt, waar de energie stroomt of blokkeert, waar je pijn voelt en hoe die pijn voelt, hoe bepaalde aanrakingen op bepaalde zones/punten/lichaamsdelen jou al of niet beroeren, iets teweeg brengen, dat bepaalde emoties de kans krijgen om gezien en gevoeld te mogen worden.
Hoe je ademhaling je al of niet ondersteunt of bijkomende informatie geeft over waar je lichaam en geest in verzet gaan, spanningen ondervindt,...
De zachtheid van dit werk reflecteert de zachtheid die we als mens nodig hebben om dieper in onszelf te mogen komen.
 
Ook via het uitoefenen van beweging, release oefeningen, bio-energetische oefeningen, specifieke stretchoefeningen, dansbewegingen is er een heleboel informatie te verkrijgen over wat jouw lichaam (en dus ook je mind) je willen vertellen. Als dat goed voelt voor jou, kunnen we dus ook via emotionele release, beweging en dans op exploratie gaan. 
Een lichaamsgerichte therapeutische sessie duurt 1,5 uur (met voor- en nagesprek) en kost 75 euro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Onlangs schreef ik voor mijn Facebook-pagina een tekst over mijn werk als:
 

ENERGETISCH - LICHAAMSGERICHT - SHIATSU - SEIKI - HOLISTISCH - EMOTIONELE RELEASE - INNERLIJK KIND - REGRESSIE - TRAUMARELEASE - DANS- EN BEWEGINGS - BEWUSTZIJNS ...

 

...  THERAPEUT / WERKER / HEALER

 

 

Ik bied verschillende werkvormen aan die mij door de jaren heen goed zijn gaan "passen", die ik organisch heb ontdekt en heb laten groeien in mezelf, die ik tot een persoonlijke mix heb laten uitgroeien die voor mij momenteel heel zinvol aanvoelt. 

 

Heel kort gezegd is dit wat ik doe:   

 

Ik Doe niets. 

Ik laat ontstaan.

Ik ben niet gespannen gericht op het "zoeken naar oplossingen voor problemen", ik laat Bewustzijn werken/in beweging komen. 

Door het gezamenlijk veld dat ontstaat tussen mezelf en de ontvanger, ontstaan impulsen in Bewustzijn die een bepaalde beweging creëren.

 

In drie kwart van mijn sessies werk ik met mijn handen (op de kleding, dat houdt energie niet tegen - knipoog). 

 

Een sessie kan verder ook bestaan uit langere momenten van gesprekken, in bewustzijn brengen/herinneren van periodes uit de kindertijd, kindbewustzijn integreren in het volwassenbewustzijn, kwetsuren (trauma's) en overleefmechanismen (die we allemaal hebben!) detecteren en benoemen, emotionele release, regressie naar vroegere kindervaringen (ook prenataal, geboorte, postnataal), regressie naar vorige levens, bewegings- en danstherapie, dit alles steeds verbonden met focus op het lichaam, op sensaties en gewaarwordingen in het lichaam (ademhaling, hartslag, spierspanning, prikkels, steken, druk, energieverplaatsingen, warmte- en koude, kleuren, vormen, gevoelens,...).

 

Werken met het lichaam vind ik zo interessant en zinvol omdat ons lichaam energetisch alle informatie bevat en opgeslagen heeft van wie we zijn en wat we ooit gevoeld en gedacht hebben (in onze organen, spieren, cellen, op het kleinste microniveau, maar ook in onze onzichtbare energetische lichamen). Ons lichaam is een bron van gouden wijsheid!

 

 

Het doel van mijn werk is onder meer:

 

om mensen te begeleiden naar nieuwe vormen van bewustzijn/inzicht over zichzelf, meer gezondheid, levenskracht, energie, zingeving, veerkracht, geloof in zichzelf, geluk...

 

om samen verbanden te zoeken tussen lichamelijke symptomen, mentale patronen/gedachten over jezelf en de wereld rondom je, emoties, stress, ziekte, levensstijl, voeding, spirituele ontwikkeling..., 

om meer lichaamsbewustzijn op te bouwen, om nieuwe (bewustzijns)ervaringen te beleven en daarover te praten, 

om bewustzijn over de kindertijd te krijgen en hoe dat doorwerkt in gedrag/patronen in de volwassenheid,

om patronen in het familiesysteem te ontdekken, enz... 

 

Bewustzijn. Ik wil het hier niet uitgebreid hebben over hoe bewustzijn werkt. Enkel: er bestaat een ingenieuze (soms subtiele en niet zo zichtbare) onderlinge relatie tussen je emoties, gedachten, overtuigingen, geloofssystemen, je onbewuste, je onderbewustzijn, je realiteit die je zelf creëert, parallele realiteiten die naast elkaar bestaan. 

 

Energetisch ligt deze informatie allemaal besloten in frequenties, in Bewustzijnsvelden, die werken met bepaalde energetische principes. Als je deze toelaat in je leven, gewoon al door je ervoor open te stellen, krijg je enorme mogelijkheden om je eigen werkelijkheid te veranderen en te creëren. 

 

 

Mensen komen tot bij mij met heel uiteenlopende vragen, verlangens, symptomen, issues,...

 

Hoewel een opsomming geven voor mij als vrij oppervlakkig aanvoelt, omdat de mens een complex wezen is, omdat alles met alles samenhangt en ik niet graag in hokjes opdeel, geef ik toch een greep mee. Als mens hebben we nu eenmaal ook behoefte aan indeling/structuur/catalogeren: 

 

begeleiding in het proces van herstel van een "burn-out", erkennen van hooggevoeligheid en hoe daarmee om te gaan, midlife crises, zoektochten naar zingeving, autisme, angst- en paniek problemen, depressie, intimiteits- en seksuele vragen, zwangerschap, geboortetrauma's, seksueel misbruik, codependency, narcisme, geheugenproblemen, weinig of geen herinneringen aan kindertijd, moeilijke kindertijd, niet kunnen in contact komen met emoties zoals angst/verdriet/boosheid..., zingeving bij ongevallen/breuken, bindings- en verlatingsangst, relatie-dynamieken, verslavingen, auto-mutilering, slaapproblemen, voeding en lichaamsgewicht, eetproblemen, primal issues (recht te bestaan, recht te mogen leven), puberteitsstruggles/hoogbegaafde en gevoelige tieners, herinneringen aan vorige levens/integratie daarvan in huidige menselijk bestaan, pijnen en kwaaltjes in het lichaam, auto-immuun "ziektes", omgaan met allerlei vormen van stress/onrust, relatie met kinderen en ouders, alcohol- en drugsgebruik, grenzen leren stellen, fight flight freeze reacties in zenuwstelsel herstellen, oververmoeidheid, gebrek aan energie, rouw en verwerking na overlijden, tot rust komen, onverwerkte gevoelens, incarnatiemoeilijkheden, trauma's op multidimensionale lichaam,... 

 

Ik bekijk symptomen/ziektebeelden/kwetsuren niet als "problemen" of als "iets dat je overkomt" maar als kansen. Kansen tot het ontwikkelen van bewustzijn daarover, tot het aanvaarden van dit stukje "anders-zijn" (wat uiteindelijk ook maar een overtuiging is) en het te kunnen transformeren naar een kracht in jezelf en dit dan ook zo te kunnen gaan leven in een breder verband. 

 

Ik werk steeds vanuit het perspectief van de energetische geneeskunst, die per definitie een holistische insteek heeft.  Alles is met alles verbonden en alles is energie. Wij zijn energie. Alles bestaat uit frequenties, golven, velden. Er is zoiets als een kwantumrealiteit in ons, rondom ons.

 

Ieder mens is een complex en levend geheel van energetische informatie. Wij hebben niet enkel ons fysiek lichaam. Er is ook een ziel. Er zijn meerdere energetische lichamen en netwerken en omstandigheden in en rondom ons fysiek lichaam die ons "zijn" beïnvloeden. Wie we zijn, hoe we zijn. 

 

Die energetische informatie is trouwens voor iedereen beschikbaar, ze is uit het Veld te plukken, maar we zijn vergeten hoe we dat moeten doen, we zijn er van afgesneden geraakt. Werken met energie en energetische informatie en processen is iets wat her-innerd kan worden. En dat heb ik mogen meemaken en maak ik nog steeds mee, wordt verder en dieper ontwikkeld in mezelf, omdat ik dat wens, daar enorm veel zingeving in voel, omdat het gewoon vanzelf gaat... 

 

Mijn bewustzijn evolueerde doorheen de jaren  naar een (multidimensionale) energetische kijk op mens, lichaam, gezondheid en ziekte en de samenhang tussen alle fenomenen in de universa. Deze verruiming van mijn bewustzijn hielp me zoveel meer te verklaren waar ik geen afdoende verklaring voor kon vinden.  

 

Ik gebruik geen vaststaande methodologie/protocollen tijdens mijn sessies. 

Ieder mens is uniek, ieder levenspad is uniek, ieder zenuwstelsel is uniek, iedere bedrading is uniek. Elk familiesysteem is uniek. Iedereen heeft unieke combinaties van issues, levensthemas, levensvragen, en die veruitwendigen zich ook nog eens op andere manieren (... en toch ook hebben we ook allemaal dezelfde core wounds, en is er ook zoiets als een collectief veld waar we allemaal op aangesloten zijn). 

 

Daarom werk ik altijd intuïtief, in het moment ontstaat vanzelf wat nodig is. Ik kijk, voel, luister, vraag... Ik luister veel en breed, ook luister ik "doorheen", in de subtiele diverse energetische lagen, in het niet altijd uitgesprokene, zichtbare. En ik luister ook goed naar mezelf, vanuit mijn stille ruimte. 

 

Soms blijkt hoe een sessie er zal uitzien uit het gesprek, soms merk ik dat op aan (ogenschijnlijke) details, soms geven mensen dit heel bewust zelf aan, soms ontstaat dat gewoon tijdens de sessie. Eigenlijk ga ik ervan uit dat degene die voor een sessie komt op 1 of andere manier, soms heel subtiel, zelf meebrengt wat aan de orde is. Een verhaal, een enkel woord, een handeling, een blik, een lichaamsdeel dat zeurt, dat opvalt, ons systeem toont steeds wat wil gezien, gehoord, gevoeld... worden. Mijn basisgeloof is dat iedere mens zichzelf het beste kent en een krachtig wezen is, echter kan die kracht verscholen liggen onder vele lagen van conditionering en energetische beladenheid. 

 

Soms komen mensen voor een losse sessie, maar de meeste mensen komen meerdere sessies na elkaar, om steeds breder of dieper of "anders" te kunnen gaan in de thema's die worden aangebracht, die we samen ontdekken, die zich tonen tijdens onze sessies, om een veld van vertrouwen en veiligheid op te bouwen en te ervaren en van daaruit dieper te kunnen zakken in delicatere thema's die spelen, enz... 

 

Soms moet eerst de nodige energie opgebouwd worden om daarna dieper te kunnen gaan in een release van energetische beladenheid van het systeem. 

 

En mijn handen zijn daar een belangrijke "tool" bij. 

 

  Mijn handen... 

 

Bij de start van mijn praktijk, nu 7 jaar geleden, deden mijn handen vooral wat ik geleerd en gevoeld had in mijn 4 jarige shiatsu-opleiding. Gaandeweg, door vele oefening via sessies, heb ik de energetische kracht en gevoeligheid van mijn handen steeds verfijnder mogen ontdekken en dat blijft zich verder ontwikkelen. 

 

Ik kreeg het cadeau om met mijn handen toegang te krijgen tot energetische informatie waar mijn lichaam en geest dan mee aan de slag gaat. Op allerlei manieren, ik ontdek er elke sessie meer over. 

 

Via mijn handen, die steeds naar de juiste plek geleid worden, waarbij ik in een staat van gefocust bewustzijn en tegelijk ontspannen overgave ben, voel ik waar in het lichaam Bewustzijn geblokkeerd/opgehoopt/geclusterd/verstopt/vermomd zit.

 

Ik krijg via aanraking met mijn handen op het lichaam van de ander signalen en impulsen in mijn bewustzijn/lichaam/energetische lichamen, vaak in de vorm van golven, frequenties, subtiele temperatuurswaarnemingen, beelden en gedachten, warmte en koude doorheen mijn fysieke lichaam,... 

 

Dan weet ik dat daar iets wil bewogen worden, iets in bewustzijn wil komen. En dan geef ik dat veld ruimte, ik geef het alle ruimte, aandacht, op een uitnodigende nieuwsgierige/liefdevolle/speelse manier. 

Mijn handen lijken wel portalen naar... Bewustzijn.

 

Vaak liggen mijn handen minutenlang op eenzelfde plek (en lijkt "Tijd" stil te staan), heel zachtjes maar tegelijk ook heel indringend, om daar steeds dieper in te zakken, soms is ook echt druk en manipulatie van het fysieke weefsel nodig en ga ik actiever tewerk, soms is de manier en intentie van mijn aanraking nodig om iets te doen bewegen bij de ander. Zovele uitdrukkingen en mogelijkheden!  

 

Tijdens een energetische sessie wil ik niet Weten, analyseren, oplossingsgericht tewerk gaan, ik wil enkel toe-laten/faciliteren wat zich wil bewegen in die diepere lagen van iemands Zijn. 

 

Hoe voelt dit nu voor voor de ontvanger tijdens een sessie? 

 

Er gebeurt natuurlijk vanalles tijdens zo'n sessie, en ook is dit elke keer weer anders. De ontvanger gaat een hele reis door in zijn/haar eigen bewustzijn, krijgt de kans om diep te connecteren met eigen lichaam en ziel. En dat kan een heel ontspannen tranceachtig gevoel geven, dat kan emotionele releases geven, dat kan alertheid geven waar voorheen geen alertheid was, dat kan trillingen en schokjes in het lichaam geven, dat kan nieuwe bewustzijnservaringen geven die tot nadenken aanzetten, dat kan plotse herinneringen/beelden geven, enz... 

 

Tijdens een energetische sessie maken we eigenlijk samen een reis in Bewustzijn.  En praten we daarna over wat beleefd werd. 

 

Voila, een beetje meer informatie over wat ik doe en hoe ik werk. Voelde belangrijk voor me om dit eens de wereld in te sturen. 

 
20190706_171213.jpg

" The pains you feel are messengers.

 

Listen to them carefully... "

wisdom of your body.jpg
emotional-energy.gif
FB_IMG_1636989056801.jpg
 
Emotioneel en innerlijk kind-werk/regressie-werk

Als je helemaal in lijn wil komen met jouw allergrootste potentieel en jouw hoogste levenskracht, kan je niet anders dan jezelf laag voor laag te "ontbolsteren", op jouw eigen tempo, we zijn immers allen uniek.  We zijn een complex geheel van energetische informatie, beladenheid (individueel en vanuit het collectief), overtuigingen en opvattingen die we ons eigen hebben gemaakt doorheen ons bestaan.
 
Als jij iemand bent die zich hier bewust van is en ervoor kiest zichzelf tot in de diepte te willen leren kennen en exploreren, dan besef je dat emotioneel en innerlijk kindwerk heel waardevol kan zijn in dit proces. 
 
Het is eigen aan het Leven dat we onszelf als mens telkens mogen verbeteren, meer bewust mogen worden van onszelf. In de huidige tijd mogen en kunnen we ons meer en meer bewust worden van de emotionele/gevoelsmatige/intuïtieve aspecten van onze ziel. Het wordt tijd dat deze aspecten geëxploreerd, uitgediept en gemeengoed mogen worden.

De basis van ons emotionele/gevoelsmatige/intuïtieve gedrag wordt gelegd in onze kindertijd. Niemand wordt perfect bediend als kind, zo wil het Leven. De 12 basisbehoeften waar we allemaal recht op hebben: zorg, vertrouwen, begrip, acceptatie, respect, bewondering, erkenning, waardering, bevestiging, goedkeuring, geruststelling en aanmoediging, worden voor niemand op alle momenten doorheen zijn kindertijd "perfect" ingevuld.


 
Er ontstaan bij iedereen dus kwetsuren, grote, kleine, diepe, langdurige,... Je onderdrukt gevoelens die op dat moment niet geuit mogen, kunnen worden. Je bouwt doorheen je leven overlevingsstrategieën, mechanismen, overtuigingen, gedragspatronen op om je onderdrukte pijnen niet te hoeven voelen.

Je neemt dit allemaal mee naar je volwassenheid, alle informatie is energetisch opgeslagen in je systeem, je lichaam, je cellen (en des te meer je hebt moeten verdringen, des te meer energie dit van je systeem vraagt om hiermee om te gaan, waardoor je levenskracht/energie gaat dalen en je allerlei klachten gaat ontwikkelen). Als volwassene handel en reageer je vaker dan je je bewust van bent vanuit je overlevingsmechanismen, vanuit de gekwetste kinddelen in jezelf en val je in oude patronen, het is vaak sterker dan jezelf... omdat je je er niet bewust van bent...

 
Gelukkig zijn er vele manieren om dit "onbewuste veld in jezelf" naar het niveau van je bewustzijn te halen.

Ik heb ondertussen, uit eigen ervaring en door tal van opleidingen/cursussen/workshops die ik volgde, een heel scala aan waardevolle methoden verkregen en ontwikkeld om je hierbij te begeleiden. Google gerust ook zelf eens verder op "innerlijk kind"-werk, er zijn zoveel waardevolle sites te vinden van mensen die hun ervaringen ermee helemaal uitgeschreven hebben, bijzonder leerrijk.  

Ik noem enkele werkvormen die ik, in samenspraak en overleg met jou, gebruik: mindfulness, oefeningen en meditaties ter verkenning van je lichaamsbewustzijn/om meer inzicht te krijgen in je spanningsniveau- en mechanismen, biodynamische oefeningen om opgehoopte spanning uit je lichaam te halen (bewegen, stretchen, roepen, slaan,..), ademwerk, innerlijk kind-exploratie door specifieke meditaties en regressies, schrijf- en praatoefeningen, opsporen van oude herinneringen door foto en tijdlijn-werk, rollenspelen, aanrakingstherapeutische oefeningen (ritual play, play fighting,...), stemverkenningsoefeningen, dansoefeningen,...

Samen bespreken en bekijken we welke oefeningen jou het meest aanspreken om mee te starten, gaan we samen hiermee oefenen en bekijken we wat er in beweging komt en gaan daar dan telkens op verder. Het is kwestie van jezelf dit te gunnen, het is bijzonder boeiend jezelf en de processen die je hierin tegenkomt tegemoet te komen, te observeren, te ervaren.

Je zal versteld staan hoeveel opgeslagen levensenergie er in je vrijkomt door dit soort werk te doen. 
 
Een sessie emotioneel werk/innerlijk kind-werk duurt minimum 2 uur en kost 100 euro.

Indien je voor de eerste keer bij me komt voor een sessie, is een voorafgaand kennismakingsgesprek nodig waarin we bekijken wat er nodig is en wat de beste aanpak is voor jou. Dit gesprek kost 40 euro.  

Indien je ervoor kiest om ineens een intensief en langduriger traject van 10 sessies aan te gaan, betaal je 900 euro (1 sessie kost je dan 90 euro).   


          
innerlijk kind.jpg
Remember-her.jpg
Innerlijk-kind-stoeptekening.jpg

"Regressietherapie is in staat je gezondheid, je relaties en je levenslust te verbeteren. Je moet er eerst doorheen, om erachter te komen..."

mystic clouds.jpg
FB_IMG_1636984144943.jpg