Lichaamsgerichte therapie (Shiatsu, Seiki, beweging/dans)
Ons lichaam is een bron van grote wijsheid!
Alleen weten we die wijsheid niet altijd goed te interpreteren en nemen we niet voldoende de tijd en de ruimte om ernaar te leren luisteren. Ons lichaam vertelt ons echt alles over onszelf, er liggen grote schatten van informatie verborgen in onze lichaamstaal, lichaamshouding, lichaamsklachten (kwaaltjes, ziektesymptomen, aandoeningen, pijnen, ziekten). 
Vaak zijn verdrongen emoties/gevoelens hier de diepere oorzaak van. Niet altijd zo makkelijk om die taal te gaan ontcijferen. Dat vergt, naargelang jouw unieke situatie, een bewustwordingsproces over je eigen leven, je verleden, een ontbolstering van de vele laagjes die opgestapeld werden doorheen jouw ziel... 
 
Je lichaam is een geheel van energetische informatie. Het is via energetische structuren (chakra's, meridianen, auralichamen, energiepunten, je organen, de natuur...) verbonden met je geest, je denken, je intuïtie, je voelen, je ziel. Alles is met alles verbonden!
Daarom is naast het waardevolle (maar beperkte) psychotherapeutische "praten" over jezelf en je gedrag, tegenwoordig ook meer en meer aandacht en bewustwording voor heling via lichaamswerk, met resultaat! 
Via de holistische behandelmethode van Shiatsu en het verwante Seiki, ga ik met mijn handen en gefocuste energie in contact met jouw lichaam. Hierbij werk ik met heel zachte maar doordringende aanrakingen om op zoek te gaan naar die plaatsen in jouw lichaam die aangeraakt en gezien willen worden en iets willen verteld krijgen. De behandeling wordt op kledij uitgeoefend.
 
Naast het bijzonder ontspannende effect, krijg je ook de gelegenheid om dieper in jezelf te gaan voelen hoe je lichaam zich eigenlijk voelt, waar de energie stroomt of blokkeert, waar je pijn voelt en hoe die pijn voelt, hoe bepaalde aanrakingen op bepaalde zones/punten/lichaamsdelen jou al of niet beroeren, iets teweeg brengen, dat bepaalde emoties de kans krijgen om gezien en gevoeld te mogen worden.
Hoe je ademhaling je al of niet ondersteunt of bijkomende informatie geeft over waar je lichaam en geest in verzet gaan, spanningen ondervindt,...
De zachtheid van dit werk reflecteert de zachtheid die we als mens nodig hebben om helemaal tot onszelf te mogen komen.
 
Ook via het uitoefenen van beweging, specifieke stretchoefeningen, dansbewegingen is er een heleboel informatie te verkrijgen over wat jouw lichaam (en dus ook je mind) je willen vertellen. Als dat goed voelt voor jou, kunnen we dus ook via beweging en dans op exploratie gaan. 
Een lichaamsgerichte therapeutische sessie duurt ongeveer 1 uur (met voor- en nagesprek erbij ong. 1,5 uur) en kost 60 euro. 

 
20190706_171213.jpg

" The pains you feel are messengers.

 

Listen to them carefully... "

wisdom of your body.jpg
 
Emotioneel en innerlijk kindwerk
Als je helemaal in lijn wil komen met jouw allergrootste potentieel en jouw hoogste levenskracht, kan je niet anders dan jezelf laag voor laag te "ontbolsteren", op jouw eigen tempo, we zijn immers allen uniek.  We zijn een complex geheel van energetische informatie, beladenheid (individueel en vanuit het collectief), overtuigingen en opvattingen die we ons eigen hebben gemaakt doorheen ons bestaan.
 
Als jij iemand bent die zich hier bewust van is en ervoor kiest zichzelf tot in de diepte te willen leren kennen en exploreren, dan besef je dat emotioneel en innerlijk kindwerk heel waardevol kan zijn in dit proces. 
 
Het is eigen aan het Leven dat we onszelf als mens telkens mogen verbeteren, meer bewust mogen worden van onszelf. In de huidige tijd mogen en kunnen we ons meer en meer bewust worden van de emotionele/gevoelsmatige/intuïtieve aspecten van onze ziel. Het wordt tijd dat deze aspecten geëxploreerd, uitgediept en gemeengoed mogen worden.
De basis van ons emotionele/gevoelsmatige/intuïtieve gedrag wordt gelegd in onze kindertijd. Niemand wordt perfect bediend als kind, zo wil het Leven. De 12 basisbehoeften waar we allemaal recht op hebben: zorg, vertrouwen, begrip, acceptatie, respect, bewondering, erkenning, waardering, bevestiging, goedkeuring, geruststelling en aanmoediging, worden voor niemand op alle momenten doorheen zijn kindertijd "perfect" ingevuld.
 
Er ontstaan bij iedereen dus kwetsuren, grote, kleine, diepe, langdurige,... Je onderdrukt gevoelens die op dat moment niet geuit mogen, kunnen worden. Je bouwt doorheen je leven overlevingsstrategieën, mechanismen, overtuigingen, gedragspatronen op om je onderdrukte pijnen niet te hoeven voelen.
Je neemt dit allemaal mee naar je volwassenheid, alle informatie is energetisch opgeslagen in je systeem, je lichaam, je cellen (en des te meer je hebt moeten verdringen, des te meer energie dit van je systeem vraagt om hiermee om te gaan, waardoor je levenskracht/energie gaat dalen en je allerlei klachten gaat ontwikkelen). Als volwassene handel en reageer je vaker dan je je bewust van bent vanuit je overlevingsmechanismen, vanuit de gekwetste kinddelen in jezelf en val je in oude patronen, het is vaak sterker dan jezelf... omdat je je er niet bewust van bent...
 
Gelukkig zijn er vele manieren om dit "onbewuste veld in jezelf" naar het niveau van je bewustzijn te halen.
Ik heb ondertussen, uit eigen ervaring en door tal van opleidingen/cursussen/workshops die ik volgde, een heel scala aan waardevolle methoden verkregen en ontwikkeld om je hierbij te begeleiden. Google gerust ook zelf eens verder op "innerlijk kind"-werk, er zijn zoveel waardevolle sites te vinden van mensen die hun ervaringen ermee helemaal uitgeschreven hebben, bijzonder leerrijk.  
Ik noem enkele werkvormen die ik, in samenspraak en overleg met jou, gebruik: mindfulness, oefeningen en meditaties ter verkenning van je lichaamsbewustzijn/om meer inzicht te krijgen in je spanningsniveau- en mechanismen, biodynamische oefeningen om opgehoopte spanning uit je lichaam te halen (bewegen, stretchen, roepen, slaan,..), ademwerk, innerlijk kind-exploratie door specifieke meditaties en regressies, schrijf- en praatoefeningen, opsporen van oude herinneringen door foto en tijdlijn-werk, rollenspelen, aanrakingstherapeutische oefeningen (ritual play, play fighting,...), stemverkenningsoefeningen, dansoefeningen,...
Samen bespreken en bekijken we welke oefeningen jou het meest aanspreken om mee te starten, gaan we samen hiermee oefenen en bekijken we wat er in beweging komt en gaan daar dan telkens op verder. Het is kwestie van jezelf dit te gunnen, het is bijzonder boeiend jezelf en de processen die je hierin tegenkomt tegemoet te komen, te observeren, te ervaren.
 
 
 
 
Je zal versteld staan hoeveel opgeslagen levensenergie er in je vrijkomt door dit soort werk te doen. 
 
Een sessie emotioneel werk/innerlijk kind-werk duurt minimum 2 uur en kost 100 euro.
Indien je voor de eerste keer bij me komt voor een sessie, is een voorafgaand kennismakingsgesprek nodig waarin we bekijken wat er nodig is en wat de beste aanpak is voor jou. Dit gesprek kost 30 euro.  
Indien je ervoor kiest om ineens een intensief en langduriger traject van 10 sessies aan te gaan, betaal je 900 euro (1 sessie kost je dan 90 euro).   
          
innerlijk kind.jpg
Remember-her.jpg
Innerlijk-kind-stoeptekening.jpg
 
Regressie- en reïncarnatietherapie
Een heel doeltreffende, waardevolle en inzichtelijke manier om de oorzaak van allerlei soorten klachten/moeilijkheden/levensvragen te ontdekken, te verhelderen, te bevrijden, om te buigen en te helen is regressie- en reïncarnatietherapie.
 
Bij regressietherapie wordt er van uitgegaan dat de oorsprong van onze problemen vaak in het verleden ligt. Iedereen heeft te maken met onverwerkte ervaringen die tot onterechte overtuigingen, aannames, postulaten, meningen, oordelen over en in onszelf geleid hebben, die verdrongen worden en daarna emotioneel, zintuiglijk en lichamelijk geherstimuleerd worden (in een bepaalde vorm terugkomen, om ons erop te wijzen dat er iets onverwerkt in ons systeem hangt). 
In een regressie ga je terug naar onverwerkte ervaringen/situaties uit je jeugd, kindertijd, geboorte, (pre)natale periode, incarnatie, vorige levens. In een regressie ga je niet letterlijk 'terug naar het verleden', maar maak je contact met het verleden dat je nog in het heden met je meedraagt. Je gaat niet terug naar vorige ervaringen en vorige levens, maar naar doorwerkingen van vroeger die je nog meedraagt, die je nu storen, of nog energie van je vragen, die als onopgeloste schaduw met je meelopen. 
Een therapeutische regressie assimileert een stuk van je verleden door het alsnog te verwerken en te integreren, en er daardoor los van te komen. Regressietherapie vraagt niet om geloof in reïncarnatie of vorige levens, wel om de bereidheid om de ervaringen die tot leven komen tijdens de therapie serieus te nemen.
 
Tijdens een regressie ontvang je allerlei informatie/ervaringen in de vorm van beelden, woorden, geluiden, emoties, geuren, lichaamssensaties. Je hoeft niet bang te zijn dat je door een regressie in het verleden gaat blijven 'hangen'. Ik begeleid je steeds doorheen het proces geaard terug naar het hier en nu.
 
Het werkt zo bevrijdend!   
Een sessie regressietherapie wordt altijd voorafgegaan door een kennismakingsgesprek, indien je nog nooit eerder een sessie bij me volgde. Dit gesprek kost 30 euro.  
Een regressie-sessie duurt 1,5 tot 2 uur en kost 80 euro.
 
 
 

 
past-life-regression-therapy-jupiter-1.j
mystic clouds.jpg

"Regressietherapie is in staat je gezondheid, je relaties en je levenslust te verbeteren. Je moet er eerst doorheen, om erachter te komen..."

 
Voedingsadvies - metabolic typing

De voedingsvisie die er voor mij persoonlijk met stip bovenuit springt is de “5 elementen-visie”: ze is ontstaan in de traditionele Chinese geneeskunst (waar ook shiatsu uit ontstaan is). Wees niet bang, je hoeft niet Chinees te gaan koken. De 5 elementen-leer is ondertussen al een tijdje geassimileerd aan onze Westerse cultuur.

Kort gezegd biedt deze leer handige kapstokken om te leren eten wat voor jouw energetische toestand op een bepaald moment nodig is. Ze houdt rekening met de conditie van jouw "organen" op een bepaald moment (is altijd in beweging) en de thermische eigenschappen (van koud tot heet) van voedingsmiddelen. 

 

 

 

 

 

Eenvoudig voorbeeld: rauwkost eten in de winter koelt je lichaam af en kost het lichaam veel energie, dus beter niet doen. Wist je dat groene thee heel afkoelend werkt op het lichaam?  Niet aan te raden als je lichaam al onderhevig is aan koudeklachten. Je maag en milt hebben graag warme ontbijten, zodat het spijsverteringsvuur goed blijft branden. Maar je kan ook hitteklachten hebben in je lichaam (ontstekingen, verhitte lever door opgebouwde boosheid...), en dan ben je niet gebaat bij het eten van verwarmende voedingsmiddelen. Enz... 

De bedoeling is dat je heel ontspannen, en op het ritme van de seizoenen, met je voedingsgewoonten omgaat, dat je bewust leert VOELEN waar je lichaam nood aan heeft, energie van krijgt en op een zuivere manier “warm” van wordt. Dus zonder omwegen die je tijdelijk een up-gevoel geven. 

En daar wringt nogal eens het schoentje, voelen we nog wel goed aan waar ons lichaam gelukkig van wordt?

Er zijn zoveel zaken die ons stress kunnen bezorgen (ook te veel met voeding bezig zijn geeft stress!) dat we het werkelijke effect van een voedingsmiddel op onze gezondheid niet meer altijd zo zuiver kunnen voelen. En dan wordt het giswerk en beginnen we te grijpen naar adviezen van experts, die algemene richtlijnen geven die voor iedereen zouden gelden, terwijl we allemaal constitutioneel, energetisch, metabolisch ook zo verschillend kunnen zijn.

Misschien ben je al een hele tijd dingen aan het eten die eigenlijk niet goed voor je zijn, maar voel je dit niet meer, en ben je steeds dieper liggende klachten gaan ontwikkelen daardoor. Misschien houdt een bepaalde overtuiging/gedachte jezelf in de ban en denk je dat vegetarisch/ veganistisch zijn, raw foodie zijn, vleeseter zijn, whatever,... het beste voor je is, maar ben je tijdelijk verblindt geraakt door je eigen gecreëerde overtuigingen?

 

Het traject van een gezondheids, overwicht- of vermoeidheidsprobleem kan soms complex zijn en heeft mede vaak ook emotionele oorzaken. Alles hangt met alles samen! 

 

De 5 elementen voedingsleer is natuurlijk niet de allesmakende oplossing om al onze problemen op te lossen, daarvoor is het leven te complex en spelen er meerdere factoren een rol. Ze is een leidraad om ons op weg te zetten, en ons bewustzijn over onszelf te verhogen. Ik stelde vast dat het volgen van de 5 elementen leer niet voor iedereen dezelfde gevolgen had en ging daarom op zoek naar iets bijkomend dat nog meer rekening zou houden met de uniekheid van ieder mens.

 
Ik vond dit bij de Duitse Dr. Karin Stalzer, een voedingsconsulente die de 5 elementen leer combineert met de leer van de stofwisselingstypes: “metabolic typing”. En met groot succes.  

Er bestaan 6 verschillende dominante stofwisselingstypes (en ook enkele subdominante). De verhoudingen van vetten, koolhydraten en eiwitten die je dient te eten zijn per stofwisselingstype verschillend.  

Als je je stofwisselingstype kent, kun je hiermee rekening houden om je lichaam zo goed mogelijk te helpen in het opslaan en verwerken van energie. En dat voel je, daar krijg je iets voor terug! 

 

 

 

 

Houd je van vlees – orgaanvlees zelfs – maar durf je daar niet aan toe te geven omdat iedereen roept dat het ongezond of onverantwoord is? Of vind je vlees niet lekker en bloei je juist op door veganistisch eten? Had je als kind al een afkeer van fruit? Vraag je je af waarom je zo gevoelig bent aan melkproducten en iemand anders niet of minder? Waarom iemand anders ongeveer hetzelfde eet als jij en toch anders reageert in toename of verlies van lichaamsgewicht? Waarom er mensen zijn die bijna geen groenten “lusten” en eten en er toch vrij gezond uitzien en zich goed voelen? De leer van de stofwisselingstypes brengt hierin verduidelijking! 

We hebben doorheen onze opvoeding allerlei overtuigingen meegekregen en adviezen voorgeschoteld  gekregen (die voor alle mensen van onze hele bevolking tegelijk gelden, is ongenuanceerd!), die ons hebben afgeleid van ons eigen stofwisselingstype.

Wat je als kind graag at en toe aangetrokken was, kan al een indicatie geven over je stofwisselingstype, als kind ben je immers nog beter afgestemd op je intuïtie, en laat je je nog niet te veel leiden door adviezen, overtuigingen uit de buitenwereld.  

De stofwisselingsleer heeft me geholpen om nog meer bewustzijn te krijgen rond het zoeken naar de eigen waarheid en het leren kennen en aanvoelen van het eigen lichaam en dan gefocust daarnaar te handelen.

 

Ik kan tijdens een consult je stofwisselingstype uittesten. Je krijgt in het consult uitleg over de verschillende types, hoe en wanneer zij best eten, voorbeeldmenu's, en een documentatiemapje met advies dat van toepassing is op jouw stofwisselingstype.

Een consult kost 75 euro.

 

vernietigingscirkel-groot.jpg
swdst607nw1lrnrainbow_heart_fruit.jpg

"Leer terug te voelen welke voeding, op welk moment, bij je past en hoe voeding verwant is met je emotioneel leven."

"The food you eat can be either a safe and powerful form of medicine for your physical and mental health or a slow form of poison..."  

 
DNA_Code.jpg